Vad tycker du är viktigt för Hallsberg?

Frågade jag en familj när jag ringde på en dörr i ett bostadsområde i Hallsberg. Blev inbjuden och hamnade i soffan hos en något förvånad och nyanländ familj från Syrien. Det som var viktigt för dom var inte riktigt vad som stod på mitt ”vykort”. På mitt ”vykort” var det äldreomsorg, nya bostäder, barnomsorg och skola det man kunde ha synpunkter på. Inte ett ord om situationen i Syrien eller Rysslands och USAS ev inblandning i Syrien-konflikten. Det som för den nyanlända familjen var det mest överhängande och absolut viktigast. Vilket vi också samtalade om! Tror ändå att  familjen från Syrien fick ett första positivt intryck av Hallsberg, trots förvirringen.

Annonser

Avgå!

Sveriges biståndsminister bör med det snaraste befrias från sitt uppdrag. Som nyutnämnd minister 2006 sa hon” jag ska kunna rabbla upp länder som får bistånd om jag så blir väckt mitt i natten” . Vad nu det har med bistånd att göra? I P I,s  lördagsintervju uttryckte  hon sig lika okunnigt om svenskt bistånd som hon gjorde för sex år sedan. ”Prat, prat, prat” sa hon bla. ”Bara ord och ingen handling” fortsatte den okunniga ministern. Ja, det är precis vad vi gör, vi som jobbar med olika demokratiprojekt. Vi pratar om demokrati, vi pratar om mänskliga rättigheter, vi pratar om politik,om Hiv och Aids frågor och jämställdhet. Men får Gunilla Carlsson fortsätta ansvara över svensk biståndspolitik så är risken uppenbar att det blir tyst.

Vem kan man lita på?

Inte är det regimen i Burma trots att dom gör allt för att få en så fördelaktig internationell  uppmärksamhet som möjligt. Och till viss del har dom lyckats. . Internationell media rapporterar gärna det som är positivt, men glömmer alla övergrepp som fortfarande pågår. Just idag blev en av ledarna för Saffransrevolutionen arresterad. Han var en av dom många politiska fångar som släpptes ur sitt fängelse för tre veckor sedan. Det brott han fick 67 års fängelse för var att han hade demonstrerat mot regimen. Nu är han åter inspärrad och anklagad för att ha låst upp kloster som regimen stängt. Så nog ska vi vara mycket skeptiska till den nuvarande regimen och dess agerande!

Stolt och glad

Är jag idag. En ny partiledare med en genuin arbetarbakgrund är nu min partiledare. Jag erkänner att jag blev rörd när han valdes. Trots att jag och flera av mina medsystrar gärna sett en alldeles speciell kvinna på den posten så var det ett mycket bra val. Tror att Stefan, för mej är han Stefan, kommer att göra historiska avtryck i svensk politik.

Sorg och besvikelse

Det är i alla fall min känsla idag. Sorg över att partiledaren avgått. Även om det var nödvändigt. Besvikelse över att valberedningen så totalt misslyckades i val av partiledare. Besvikelse  över hur media och den borgerliga pressen  hanterat den uppkomna situationen. Bevikelse på vissa ledamöter i VU som tydligt och med sitt kroppsspråk visat  missnöje med  vår nu avgångna partiledare.

För att vi som är sk gräsrötter ska orka fortsätta att engagera oss så  krävs det en hel del av av partistyrelsen i den fortsatta processen med att försöka hitta en ny partiledare.  En process som jag förutsätter är öppen och transparant. Så att även vi som finns i periferin och påstås bygga partiet kan fortsätta kämpa för det vi tror på.

Alldeles för tidigt

Är det att lätta på sanktionerna mot Burma. Medialt rapporteras det om att det pågår en process för demokratisering  i Burma. Många tror att premiärministern ( fd armegeneralen) menar allvar. Men fortfarande sitter mer än 2000 politiska fångar inspärrade.  Ännu pågår det väpnade konflikter mellan militären och etniska grupper. Det rapporteras om övergrepp mot kvinnor och barn. Nerbrända byar är vardag för många som lever och bor i Kachinstaten. Trots att premiärministern uttryckligen fördömt militärens övergrepp mot civilbefolkningen så fortsätter övergreppen. Det som behövs är fortsatt tryck från västvärlden. Inte bara sanktioner, utan tydliga krav från västvärlden och omgivande grannar. Thailand, Kina och Indien måste också agera.FN,s särskilda sändebud Tomas Quinta har krävt en process för att undersöka om militärjuntan gjort sig skyldig till brott mot mänskligheten. Det  kan vara ett medel att få slut på våldet och början på en demokratiseringsprocess. Att västvärldens diplomater och utrikesministrar åker i skytteltrafik till Burma leder till noll och inget. Om man inte samtidigt klart uttalar sitt missnöje med nuvarande regims agerande.

Förtroende är en färskvara!

Jag har förtroende för Ylva J. En tydlig politiker och ofta bra och vass i debatten. Förtroendet är lite naggat i kanten just nu, efter att ha läst hennes blogginlägg. Håller med henne om att partiet ( och där finns också Ylva med!) borde varit tydligare i debatten om utanförskap i skolan och brister som framkommit i samband med skandalerna inom äldreomsorgen. Men Ylva och ni andra. Det är inte försent. Vi behöver en vass och tydlig opposition. Där kan Ylva och valda företrädare göra skillnad genom att själva vara tydliga i kritiken mot den borgerliga regeringen. Att så öppet kritisera en partiledning som Y J gör  tar bara kraft och gör mera skada än nytta.